• Castel

 • Shutoff valve 6210/2 1/4"SAE Castel

 • Hermetic valve 6020/222 Castel

 • Suction line filter shell 4411/7C 22mm Castel

 • Sightglass 3810/22 Castel

 • Split valve 6165/22 Castel

 • Coil HF2 9300/RA6 220V AC Castel

 • Union 1/4"SAE

 • Shutoff valve 6210/3 3/8"SAE Castel

 • Hermetic valve 6020/233 Castel

 • Suctionline filter shell 4411/9C Castel

 • Sightglass 3810/33 Castel

 • Split valve 6165/33 Castel

 • Coil HF2 9300/RA2 24V AC Castel (HM2 9100/RA2)

 • Union 3/8"SAE

 • Shutoff valve 6210/4 1/2"SAE Castel

 • Hermetic valve 6020/244 Castel

 • Suctionline filter shell 4411/11C Castel

 • Sightglass 3810/44 Castel

 • Split valve 6175/33 Castel

 • Union 1/2"SAE

 • Shutoff valve 6210/5 5/8"SAE Castel

 • Adapter 5690/X03 Castel

 • Hermetic valve 6020/255 Castel

 • Suctionline filter shell 4411/42C Castel

 • Sightglass 3810/55 Castel