• Flushing tools

 • Fast Flush Belnet 600ml

 • Adapter Fast Flush RP1042

 • Can for flushing fluid RP1027

 • Flushing kit WK1510

 • Flushing kit A/CF-P-H Wigam

 • Flushing fluid FF1 1L

 • Connection kit KIT-FLASH-A/C

 • Flushing unit FLUSH-1-PLUS-HVAC Wigam

 • Flushing unit FLUSH-1-PLUS-A/C Wigam

 • Flushing unit FLUSH-HP Wigam

 • Flushing fluid Alpha Flush 5L